Pogoji dostave in plačila

1. Pogoji dostave

Za dostavo naročenih izdelkov uporabljamo storitve dostavne službe. Naročene izdelke dostavljamo na naslove v Sloveniji.
Ceni naročenih izdelkov se prištejejo stroški pošiljanja, ki veljajo v trenutku oddaje naročila.

1.1
Stroške pošiljanja je dolžan poravnati kupec, če ni izrecno navedeno drugače. Stroški pošiljanja niso vključeni v ceno izdelkov. Stroški pošiljanja se obračunajo le enkrat za posamezno naročilo, tudi če to vključuje več izdelkov. Podatek o stroških pošiljanja je prikazan v nakupovalni košarici pred zaključkom nakupa.

1.2
Naročene izdelke dostavljamo med ponedeljkom in petkom, izjema so državni prazniki in dela prosti dnevi. Pošiljko mora ob dostavi na naslovu prevzeti naslovnik oziroma druga polnoletna oseba.
Naročeni izdelki bodo dostavljeni na naslov, ki je bil naveden ob naročilu. Sprememba naslova za dostavo po oddaji naročila ni več možna. Če bi radi svoje naročilo spremenili ali preklicali, nas čim prej kontaktirajte preko telefona ali e-pošte.

1.3
Predviden rok dostave je odvisen od stanja zaloge in od naslova za dostavo. Prav tako je rok dostave odvisen od načina in časa plačila, saj pošiljko odpošljemo šele po prejemu plačila. Navedeni roki dostave niso obvezujoči, saj ne moremo zagotoviti dostave na točno določen dan – v vsakem primeru se pri izpolnjevanju naročil trudimo, da bi pošiljke odposlali kar najhitreje.

1.4
Prosimo, da nas ob ali po naročilu obvestite o morebitnih posebnostih, ki bi lahko vplivale na dostavo. Predvsem so to posebnosti glede dostopa do naslova za dostavo ter posebnosti na samem naslovu.

1.5
V nekaterih primerih lahko pri dostavi izdelkov nastanejo dodatni stroški:
Če v času dostave na naslovu ni polnoletne osebe, ki bi lahko pošiljko prevzela;
Če želite spremeniti naslov dostave po tem, ko je bila pošiljka že odposlana;

Če nas ne obvestite o morebitnih posebnostih glede dostopa ali naslova, ki bi lahko vplivale na dostavo.
Pošiljke skušamo dostaviti do naslova, ki je naveden ob naročilu. To ni vedno mogoče, zato si pridržujemo pravico, da pošiljk ne dostavimo na navedeni naslov, če pri tem naletimo na ovire.
Za zavarovanje in zaščito pošiljke odgovarja kupec.

 

Pravica do odstopa od pogodbe

2.1
Izdelki v naši ponudbi so predstavljeni na spletni strani GreenPassion.si. Kupci se lahko preko vsebin na spletni strani seznanijo z vsebino in podrobnostmi naše ponudbe.

2.2
Pri sklenitvi prodajne pogodbe na daljavo (kar velja pri spletnem nakupovanju) ima kupec pravico v 14 dneh odstopiti od pogodbe, brez potrebe po navedbi razloga. Odstop od pogodbe je možno najaviti pisno na e-poštni naslov ter z vračilom naročenih izdelkov. 14-dnevni rok začne teči dan po prejemu naročenih izdelkov, kot dan vračila pa se šteje dan, na katerega so bili naročeni izdelki odposlani nazaj s strani kupca.
Izdelki morajo biti vrnjeni na naslov trgovca, namera o odstopu od pogodbe pa mora biti pisno izražena preko e-pošte.
Trgovec ni dolžan sprejeti vračila odprtih in uporabljenih izdelkov ter zanje ne vrača denarja.

2.3
Ob prejemu vrnjenih izdelkov bomo opravili vračilo plačila. Stroški pošiljanja pri vračilu izdelkov bremenijo kupca, stroški nakupa pa se v celoti povrnejo.

 

3. Garancija

3.1
Kupec mora ob prevzemu naročenih izdelkov pošiljko preveriti in takoj obvestiti prodajalca o morebitnih pomanjkljivostih ali nepravilnostih. Nepravilnosti, ki jih ni mogoče takoj zaznati, se lahko pokažejo tudi kasneje – kupec naj jih takoj, ko je mogoče, prijavi prodajalcu.

3.2
V primeru stvarnih napak na naročenih izdelkih ima kupec pravico zahtevati brezplačno popravilo ali zamenjavo izdelkov, lahko zahteva vračilo denarja v znesku, za katerega je bil oškodovan, ali pa odstopi od pogodbe. Kupec lahko v vsakem primeru koristi pravice, ki mu pripadajo v primeru stvarnih napak na naročenih izdelkih.

 

4. Plačilo

4.1
Predplačilo
Možnost predplačila dopušča direktno nakazilo zneska naročila na račun prodajalca po potrditvi naročila. Prosimo, nakažite točen znesek v pravi valuti. Pri nakazilu uporabite prave podatke in se sklicujte na številko svojega naročila. Morebitni stroški, ki nastanejo pri izvedbi plačila na ta način, bremenijo kupca.
Naročilo bo izvedeno in odpremljeno po prejemu plačila.

4.2
Plačilo po računu
Plačilo po računu je možno le v izrednih primerih. Prosimo, kontaktirajte nas preko e-pošte. V primeru plačila po računu izdamo račun z rokom zapadlosti 20 dni. V primeru neplačila se kupcu brez opozorila zaračunajo zamudne obresti in morebitni stroški izterjave. Prav tako se od drugega opozorila naprej zaračunavajo stroški opominov.

4.3
Razen če ni izrecno dogovorjeno drugače, mora biti znesek naročenih izdelkov plačan v celoti. Naročenih izdelkov ne pošiljamo, dokler ne prejmemo celotnega zneska plačila. Morebitni stroški, ki nastanejo pri izvedbi plačila, bremenijo kupca.

4.4
Druge možnosti plačila
Ne glede na način plačila so vse transakcije predmet validacije in avtorizacije. To so postopki, ki jih opravi banka, ki upravlja z računom plačnika, ali pa banka, ki upravlja z računom prejemnika. Pri tem so lahko vključene tudi tretje osebe, ki obdelujejo posredovane podatke v skladu z našim Pravilnikom o zasebnosti. Pri plačilu preko spletne strani GreenPassion.si se posredovani podatki hranijo in obdelujejo na varnem mestu, varnost podatkov je zagotovljena s šifriranjem. Trgovec ne prevzema odgovornosti za varnost podatkov, ki jih posredujejo kupci pri uporabi spletne strani.

Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne zamude ali zavrnjena plačila v primeru, da pride do teh zaradi postopkov preverjanja in izvedbe transakcij. V tem primeru si pridržujemo pravico, da naročilo zavrnemo.

4.5
Če je plačilo zavrnjeno po tem, ko naročene izdelke že odpremimo, si pridržujemo pravico do izterjave zneska naročila ali zahtevamo vračilo izdelkov. Pri tem lahko nastanejo dodatni stroški, ki bremenijo kupca.

4.6
Naročeni izdelki ostajajo v lasti prodajalca, dokler plačilo zanje ni prejeto v celoti.